Caminul privat Carpex

Daca nu ai primit un loc in caminele de stat sau poate doresti conditii de cazare mai bune, poti alege un camin particular. Caminul privat Carpex va pune la dispozitie 220 camere. Fiecare camera este echipata complet cu mobilier nou si grup sanitar propriu.


Localizare

Bucureștiul fiind cel mai mare oraș al țarii și cel mai populat, este foarte important ca viitorul tău cămin să fie aproape de locurile care te interesează și să ofere acces rapid la o gama diversificată de mijloace de transport.
Caminul Carpex este situat în centrul orașului, pe strada Lt. COL. D. Papazoglu nr. 84, sector 3, în apropierea Universitații Dimitrie Cantemir și a Universitații Nicolae Titulescu, Titu Maiorescu, la 10 min. de mers pe jos de stația de metrou TIMPURI NOI.

Transport

Caminul Carpex este situat aproape de toate punctele de interes și ofera acces la mijloacele de transport în comun, și anume tramvai 1/23/27, RATB 133 și metrou la stația Timpuri Noi (magistrala M1), doar o stație de metrou pana la Piața Unirii și doua stații pâna la Universitate.

Puncte de interes

Există legatură directă cu numeroase puncte de interes, majoritatea aflate chiar în aproprierea caminului, câteva dintre acestea fiind Gara de Nord, Gara Basarab, Gara Obor, Autogara Obor, Piața Unirii, Piața Universitații, Piața Victoriei, Mall Afi Cotroceni, Parcul Herastrau si Parcul Cișmigiu.


Universitati aflate in apropriere

0213 207 386

 SUNA ACUM PENTRU O VIZIONARE!

Tarif de cazare

Cazarea în Caminul Carpex se poate face în doua tipuri de camere: camere cu doua paturi si camere cu un pat (dublu sau simplu).
Perioada minima de cazare este de 3 luni.
Ocuparea unui loc în cămin se face pe baza carții de identitate.
Chiriasul completează o cerere de cazare tip la administrația caminului.
La încheierea contractului studentul va plati o garanție egala cu valoarea unei taxe de cazare, garanție ce va fi restituită la plecarea definitivă din camin, de asemenea va plati în avans taxa de cazare pe prima luna a contractului.
Taxa de cazare se va plati lunar, întotdeauna în avans.
Taxa de cazare  este de 600 lei/ luna pentru un loc în camerele cu doua paturi, si de 1000 lei/ luna pentru camerele cu un singur pat și include toate utilitațile, mai puțin curentului electric, care se platește separat.
Fiecare camera are contor individual de energie electrică.

Aruncă o privire la galerie, iar când esti hotărât, nu ezita să ne contactezi.


Alte facilitati si servicii

 • Mobilier nou
 • Baie proprie
 • Serviciu profesional de paza (non-stop)
 • Sistem de supraveghere video pe fiecare palier si la poarta
 • Sistem de alarma pentru detectarea scurgerilor de gaze
 • Bucatarii echipate pe fiecare palier
 • Servicii spalatorie
 • Uscatoare pentru haine pe fiecare etaj
 • Servicii de curațenie pentru spații comune
 • Lift
 • Spații verzi

Reguli de Protecție Generală a Datelor – GDPR – SCM CARPEX

1. Aspecte generale

Prin cele ce urmează vă explicăm Politica de Confidențialitate a ofertele noastre online, disponibilie pe site-ul www.carpex.ro .

Oferta se refera la activitatea noastră, care consta în “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare   proprii sau inchiriate ». Ofertele noastre nu sunt destinate contractării de către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

2. Prezentare

Noi, SCM CARPEX,  cu sediul in Bucuresti, str. Lt. Col.Papazoglu, nr. 84, sector 3, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. C40/ 2/ 2005, C.I.F.: RO 3167497, suntem operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate utilizator al Ofertelor noastre, în sensul reglementărilor privind protecția datelor, suntem operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate utilizator al Ofertelor noastre, în sensul reglementărilor privind protecția datelor.

Datele noastre de contact:

Bucuresti, sector 3, str. Lt. Col.Papazoglu, nr. 84, telefon 021 3207386.

e-mail: scmcarpex@yahoo.com

SCM CARPEX respectă confidențialitatea și va prelucra datele personale în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată, potrivit Politicii de Prelucrare a Datelor, adoptată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (”GDPR”).

Prin acest document dorim să vă informăm în legătură cu (i) natura datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru Ofertele noastre online și offline, (ii) scopul prelucrării și (iii) temeiul legal al prelucrării.

3. Responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor la adresa: scmcarpex@gmail.com;

4. Datele cu caracter personal

Sunt date cu caracter personal orice informație în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă. Este considerată persoană identificabilă dacă identificarea poate fi făcută direct sau indirect, în mod particular prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unull sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Informațiile care nu pot fi asociate identității dumneavoastră (cum sunt numărul de vizualizări ale unei Oferte sau alte date statistice) nu sunt date cu caracter personal.

În principiu, puteți consulta Ofertele noastre fără divulgarea datelor cu caracter personal.

În general colectăm datele cu caracter personal direct de la persoanele vizate. Dacă datele dumneavoastră personale ne-au fost furnizate de către un terț sau au ajuns la noi dintr-o eroare, aveți la dispoziție toate remediile prevăzute de lege în acest scop, pentru ștergerea datelor.

5. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră sunt stocate prin mijloacele noastre, pe servere protejate special. Datele sunt protejate prin măsurile tehnice și organizatorice pe care le-am luat pentru a preveni pierderea, distrugerea, accesul, modificarea și difuzarea neautorizate. Accesul la datele dumneavoastră este permis numai unui număr limitat de persoane autorizate. Persoanele autorizate sunt responsabile de gestionarea tehnică, comercială sau operațională a serverelor și a Activității.

Datele dumneavoastră care sunt transmise prin internet sunt criptate. Utilizăm certificat SSL (Eng. Secure Socket Layer) pentru transmiterea datelor.

6. Temeiul legal al prelucrării

Dacă obținem consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6 alin. (1) lit. a) al GDPR servește drept temei legal pentru prelucrarea noastră.

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal pentru că acestea ne sunt necesare executării unui contract sau într-un cadru cvasi – contractual (de ex. pentru a vă transmite o Ofertă personalizată, potrivit nevoilor dumneavoastră), atunci articolul 6 alin. (1) lit. b) din GDPR ne servește drept temei legal pentru prelucrarea datelor.

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații ce ne revine nouă, potrivit legii, atunci articolul 6 alin. (1) lit. c) din GDPR ne servește drept temei legal pentru astfel de prelucrări.

Articolul 6 alin. (1) lit. f) ne poate servi drept temei legal, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a servi unui interes legitim al SCM CARPEX sau al unui terț, numai în măsura în care interesele, drepturile și libertățile dumneavoastra fundamentale nu sunt afectate.

Prin această Politică de Prelucrare a Datelor, vă vom prezenta punctual care este temeiul nostru legal pentru fiecare dintre categoriile de date cu caracter personal prelucrate.

7. Ștergerea datelor cu caracter personal

În general ștergem datele cu caracter personal dacă acestea au fost prelucrate pentru un singur scop, care a fost atins. Cu toate acestea, anumite date cu caracter personal pot face obiectul unor obligații de păstrare pentru anumite perioade de timp, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. SCM CARPEX șterge sau blochează accesul asupra datelor cu caracter personal, în condiții de siguranță, până la împlinirea respectivelor perioade de timp.

8. Prelucrarea datelor la angajare.

Aveți posibilitatea de a aplica pentru una dintre pozițiile deschise pentru angajare în cadrul SCM CARPEX prin utilizarea adreselor de e-mail indicate pe website. La primirea unei candidaturi, documentele voastre sunt trimise prin mijloace electronice de comunicare. Dacă profilul dumneavoastră profesional, astfel cum reiese din documentele transmise nu corespunde niciunei poziții deschise în cadrul organizației noastre, atunci documentele trimise vor fi șterse din evidențele noastre în termen de 6 luni de la data primirii.

În tot cazul, în intervalul de timp prevăzut pentru stocarea documentației, aveți posibilitatea de a exercita oricare din drepturile pe care le garantăm persoanelor vizate, potrivit legii, astfel cum sunt detaliate în această Politică.

În contextul depunerii candidaturii, temeiul legal al prelucrării se bazează pe consimțământul dumneavoastră și este reglementat de art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

9. Contact si comunicare.

Ne puteți contacta utilizând oricare din mijloacele de contact pe care le-am enunțat în partea introductivă a prezentei Politici sau la oricare din datele prezentate pe website, adică prin telefon, fax, e-mail, poștă sau curier rapid. În acest context vom prelucra exclusiv datele personale aferente canalului de comunicare pe care îl alegeți dumneavoastră, respectiv: numărul de telefon, adresa de corespondență, adresa de e-mail sau numărul de fax, asociate numelui dumneavoastră.

Vom folosi datele cu caracter personal astfel colectate, exclusiv în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră sau pentru a remedia chestiunea supusă atenției noastre prin oricare dintre aceste mijloace.

În tot cazul, în intervalul de timp prevăzut pentru stocarea datelor cu caracter personal în cadrul acestor comunicări, aveți posibilitatea de a exercita oricare din drepturile pe care le garantăm persoanelor vizate, potrivit legii, astfel cum sunt detaliate în această Politică.

Face excepție de la durata de prelucrare menționată mai sus, situația în care astfel de cereri crează obligații de natură comercială sau fiscală în sarcina noastră. În astfel de situații, datele cu caracter personal relevante pentru soluționarea cererii, vor fi păstrate cu respectarea termenelor legale aplicabile.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul comunicărilor cu noi îl constituie art. 6 alin. (1) lit. b) al GDPR.

10. Conexiuni cu alte website-uri

Pe website-ul nostru găsiți conexiuni cu rețelele de socializare Facebook și Instagram. Accesarea acestor conexiuni vă conduce în afara website-ului. Politica noastră de prelucrare a datelor nu se aplică și acestor website-uri. Găsiți detalii la: Facebook

11. Drepturile privind datele cu caracter personal

Potrivit GDPR, persoanele vizate dispun de mai multe drepturi. Dacă doriți să exercitați oricare din aceste drepturi sau să oțineți informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați. Principalele drepturi ale persoanelor vizate sunt următoarele:

Dreptul la informare înseamnă că sunteți informat în legătură cu scopul, mijloacele și durata prelucrării efectuate de noi asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin prezenta Politică apreciem că am informat persoanele vizate în legătură cu prelucrările efectuate. Dacă nu vă considerați pe deplin informat prin publicarea acestei politici și informațiile furnizate, vă invităm să vă exercitați unul din drepturile de mai jos:

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține acces la datele cu caracter personal prelucrate de noi și in legătură cu scopul, mijloacele și durata prelucrării. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea si să o trimite-ti la scmcarpex@gmail.com

Dreptul de rectificare a datelor vă permite să interveniți, în condițiile Articolului 16 din GDPR ori de câte ori datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi sunt incorecte sau incomplete. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea cererea si să o trimite-ti la scmcarpex@gmail.com

Dreptul de a restrânge prelucrarea vă permite ca, în condițiile prevăzute de articolul 18 din GDPR, să ne puteți pretinde restrângerea prelucrării cu prire la anumite date cu caracter personal care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea cererea si să o trimite-ti la scmcarpex@gmail.com

Dreptul de opozitie vă dă posibilitatea de a vă opune prelucrării, ori de câte ori prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi se face având ca unic temei legal pentru prelucrarea respectivelor date, consimțământul dumneavoastră. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea si să o trimite-ti la scmcarpex@gmail.com

Dreptul la portarea datelor se poate exercita numai în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate prin mijloace automate și vă permite să primiți datele prelucrate de noi într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea si să o trimite-ti la scmcarpex@gmail.com

Dreptul la ștergerea datelor poate fi exercitat în limitele descrise de Articolul 17 al GDPR și vă permite să ne solicitați, în anumite condiții, să ștergem datele cu caracter personal care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea si să o trimite-ti la scmcarpex@gmail.com

13. Informații suplimentare

Suntem obligați să răspundem oricăreia dintre cererile dumneavoastră privind exercitarea unui drept, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării complete. În cazul în care nu ați primit un răspuns din partea noastră în acest termen, aveți dreptul de a vă adresa Autoritatea Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal:

www.dataprotection.ro

B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România,

e-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro

fax: +40318.059.602.

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun sau legea ne impune, practicile de protecţie a datelor și de a actualiza și modifica Politica de prelucrare a datelor în orice moment.

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului în protecția datelor cu caracter personal din cadrul SCM CARPEX cu o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa de e-mail: scmcarpex@gmail.com sau la următoarea adresă de corespondență: SCM CARPEX , Bucuresti, Str. Lt. Col. Papazoglu nr.84, sector 3.

Intrebari frecvente

Daca ai alte intrebari verifica sectiunea FAQ ce contine intrebari adresate frecvent iar daca nu gasesti raspunsul la intrebarea ta nu ezita sa ne contactezi.

Galerie

Camere studenti

Camerele au o suprafață de max. 15 mp și dispun de grup sanitar propriu.
Fiecare camera este echipată cu mobilier nou compus din: dulap cu doua uși și un modul suprapozabil, doua paturi, respectiv un pat dublu, doua noptiere, doua scaune, un birou, cuier, pantofar, parchet, geamuri termopan.
De asemenea este dotata cu frigider, draperie, huse pat, coș gunoi, galeata și mop și optional lenjerie pat, pilota și perna.
Camerele și grupul sanitar se predau, la închiriere, curate și igienizate.


Bucatarii

Bucatariile sunt situate pe fiecare palier si sunt complet echipate, iar fiecare persoana dispune de un dulap pentru depozitarea vaselor. Deasemenea ca masura de siguranta bucatariile dispun de detector de fum si de gaze.


Baie

Fiecare camera este dotata cu un grup sanitar care este echipat cu: cabina de duș, vas wc, chiuveta + dulapior, oglinda, ventilator, porthârtie, cuier baie.

Contact

Contact Form
Numele tau complet.
Adresa ta de email.
Mesajul pe care vrei sa il trimiti.

Detalii de Contact

Str. Papazoglu Dumitru, nr. 84, Sectorul 3, Bucuresti
Telefon:
0213.207.386
Email: scmcarpex@yahoo.com;
office@carpex.ro


Cazare

Pentru a te caza trebuie sa te prezinti la administratie cu o copie dupa buletin si suma echivalenta a doua luni de cazare in camera aleasa de tine, o luna reprezentand garantia, aceasta fiindu-ti returnata odata ce se incheie perioada de cazare aleasa.

Program administratie

Luni – Vineri: 08-16
Sambata: Inchis
Duminica: Inchis

   

Copyright © 2016 Antonio Tudor.